Unit Kewangan

 

FUNGSI UNIT KEWANGAN

 

1. Mengurus penyediaan Anggaran Perbelanjaan Majlis

2. Mengurus, menyelenggara dan memantau akaun Majlis

3. Menyediakan sistem kemudahan perbelanjaan, perakaunan dan penyata kewangan Majlis

4. Mengurus dan menyelenggara semua bentuk pembayaran seperti gaji, elaun, caruman dan tuntutan.

5. Mengurus dan menyelenggara semua bentuk terimaan dan hasil

6. Mengurus semua bentuk pelaburan dan pinjaman

7. Mengurus dan mengawal selia inventori Majlis

8. Menjadi urusetia perolehan bekalan dan perkhidmatan

Joomla SEO by MijoSEF