Pengenalan

 

SUKAN SELANGOR (SUKSES)

PENGENALAN 

1.

Sukan Selangor (SUKSES) adalah acara sukan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Selangor.

 

2.

Sukan Selangor (SUKSES) adalah acara sukan dwi tahunan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Sukan Negeri Selangor. SUKSES yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1995 dan pada tahun 2011 ini ia telah memasuki edisi yang ke - 9 .

 

3.

Sejak pengelolaan SUKSES ini, ia telah berjaya mengcungkil bakat-bakat baru atlit remaja NegeriSelangor dan dapat menilai prestasi atlit program pembangunan sukan Majlis. SUKSES juga telah melahirkan atlit-atlit bagi mewakili Negeri Selangor di Sukan Malaysia (SUKMA) dan pertandingan -pertandingan diperingkat antarabangsa .

 

4.

Kejohanan SUKSES ini telah berjaya menarik perhatian semua golongan masyarakat di Negeri Selangor dan telah membina reputasi sebagai salah satu kejohanan yang terunggul di Negeri ini .

 

OBJEKTIF

 

1. Sebagai usaha untuk membangunkan pembangunan dan pengembangan bakat sukan secara bersama antara Majlis, Majlis sukan daerah-daerah dan Persatuan Sukan Negeri secara berterusan .
   
2. Mengalakkan persaingan yang sihat ke arah membentuk kecermerlangan sukan di Negeri Selangor khususnya dan Negara amnya .
   
3. Membentuk hubungan kerjasama yang akrab dalam membina modal insan yang berketampilan terutamanya remaja ke arah pembangunan sukan sejagat.
   
4. Menggalak dan mewujudkan peluang perniagaan dalam sukan dan menjadikan Negeri Selangor sebagai hub dalam industri sukan .
Joomla SEO by MijoSEF