MISI, VISI DAN OBJEKTIF

 

VISI

Kegemilangan Sukan Negeri Selangor


MISI

Membangunkan dan Memajukan Sukan Prestasi Tinggi Ke Arah Kegemilangan Sukan Negeri Selangor


MOTO

"Selangor Peneraju Kecemerlangan Sukan"


OBJEKTIF

Merancang, Melaksana dan Menilai Program Pembangunan Sukan Prestasi Tinggi dan Pembangunan Fizikal Melalui Sistem Pengurusan Yang Efisyen dan Berkesan Ke Arah kegemilangan Sukan Selangor.